ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารตามนโยบายการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2