ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

นายอารักษ์ จะรา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง

นายโกวิทย์ นวลศรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

นายระวิ ดาบทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

นายวิทยา เกตุชู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นายสุทิน ทองพลับ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

นายกษิดิฏฐ์ คำศรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง

นายเจษฎา ธนะสถิตย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง