สัญลักษณ์ประจำสถาบัน

สัญลักษณ์ประจําสถาบัน

ตราประจําสถาบัน ตราสัญลักษณ์ภาษาไทย เป็นวงกลมสองชั้น วงกลมชั้นในพื้น หลังเป็นสีแดงเลือดหมู ประกอบด้วยดวงตราเสมาธรรมจักร ตั้งอยู่บนบัลลังก์สิงห์ มีลายนกเปลวประกอบอยู่สองข้าง ใต้เสมาธรรมจักรเป็นรูปรัศมีเปลวพระพุทธรูปใต้ บัลลังก์สิงห์ มีอักษร “ทุ.ส.นิ.ม” เป็นสีทอง วงกลมชั้นนอกพื้นหลังเป็นสีขาว มีอักษร สีดํา ด้านบนมีข้อความ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้านล่างมีข้อความ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ เป็นวงกลมสองชั้น วงกลมชั้นในพื้น หลังเป็นสีแดงเลือดหมู ประกอบด้วยดวงตราเสมาธรรมจักร ตั้งอยู่บนบัลลังก์สิงห์ มีลายนกเปลวประกอบอยู่สองข้าง ใต้เสมาธรรมจักรเป็นรูปรัศมีเปลวพระพุทธรูปใต้ บัลลังก์สิงห์ มีอักษร “ทุ.ส.นิ.ม” เป็นสีทอง วงกลมชั้นนอกพื้นหลังเป็นสีขาว มีอักษร สีดํา ด้านบนมีข้อความ INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION : SOUTHERN REGION 2 ด้านล่างมีข้อความ VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION

ตราสัญลักษณ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นวงกลมสองชั้น วงกลมชั้นในพื้น หลังเป็นสีแดงเลือดหมู ประกอบด้วยดวงตราเสมาธรรมจักร ตั้งอยู่บนบัลลังก์สิงห์ มีลายนกเปลวประกอบอยู่สองข้าง ใต้เสมาธรรมจักรเป็นรูปรัศมีเปลวพระพุทธรูปใต้ บัลลังก์สิงห์ มีอักษร “ทุ.ส.นิ.ม” เป็นสีทอง วงกลมชั้นนอกพื้นหลังเป็นสีขาว มีอักษร สีดํา ด้านบนมีข้อความ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้านล่างมีข้อความ INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION : SOUTHERN REGION 2

ดอกไม้ประจําสถาบัน ดอกอินทนิล (น้ํา) (Queen’s Crepe Myrtle หรือ Pride of India) อินทนิล เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในเอเชียเขตร้อน อินเดีย ประเทศไทย พบขึ้นตามที่ราบลุ่มที่ชื้นแฉะทั่วไปและบริเวณริมฝั่งแม่น้ํา ลําห้วย ในป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดงดิบทั่วทุกภาค พบมากในป่าดงดิบภาคใต้ นอกจากนี้ยังพบในป่าพรุ หรือป่าบึงน้ําจืดในภาคใต้ มีดอกสีม่วง สวยงาม

สีประจําสถาบัน สีฟ้า (Blue) และ สีชมพู(Pink) สีฟ้าสดใสสะท้อนแสงน้ําทะเล เป็นสีเข้ม สื่อถึงมิตรภาพและความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ อบอุ่น มีพลังและ ความสําเร็จด้วยสีชมพู