หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

วิทยาลัยเทคนิคตรัง