หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์แนะนำ

ข่าวกิจกรรมของสถาบัน

ผลงานวิจัย อาจารย์ / นักศึกษา

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ สถาบัน

สถานศึกษาในสังกัด

 • วิทยาลัยเทคนิคระนอง

 • วิทยาลัยเทคนิคพังงา

 • วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 • วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

 • วิทยาลัยเทคนิคตรัง

 • วิทยาลัยการอาชีพตรัง

อาชีวบัณฑิต

 • แนวทางการพัฒนาหลักสูตร

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 • แบบฟอร์ม คอศ.

 • ระบบรับทราบหลักสูตร CHECO

 • ระบบประกันคุณภาพการศึกษา IVEQA

 • แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • สาขาวิชาการโรงแรม

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 • สาขาวิชาการตลาด

 • สาขาวิชาการบัญชี

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

eStudent

 • แบบคำร้อง

 • ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 • คู่มือพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร