ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วันที่ วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่