ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้อํานวยการสถาบันฯ

ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้อํานวยการสถาบันฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 6 ตุลาคม ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์