สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูดีศรีอาชีวะ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูดีศรีอาชีวะ “กาลเกษียณ มุทิตาจิต ใต้ฟ้าอันดามัน” วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต