สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต