ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 30 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 30 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต จ.ภูเก็ต