การประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2565

การประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต