เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามนโยบายในการขับเคลื่อน

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามนโยบายในการขับเคลื่อน 7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต