ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 2 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต