ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต