ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต