ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 27 ตุลาคม 2565

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต