ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมไตร ตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต