ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี