ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วันที่ วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่