สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2565 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดภูเก็ต