การฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565

การฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต