ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต