ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมประชุมอนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมประชุมอนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์