เกี่ยวกับเรา

สถานบันอาชีวศึกษา ภาคใต้ 2

512 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076-510626 , 088-7511510 email : veis2@veis2.ac.th