การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ 2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2567 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต