ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เพื่อตรวจคุณสมบัติผู้สมัครผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2