การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง CVM วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต