สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต