การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต