พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงแรมเซลิน่า เซอเรนิตี้ ราไวย์ ภูเก็ต

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กับ โรงแรมเซลิน่า เซอเรนิตี้ ราไวย์ ภูเก็ต เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเซลิน่า เซอเรนิตี้ ราไวย์ ภูเก็ต