ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พร้อมด้วยนางกาญจนา ทรงยศ

ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พร้อมด้วยนางกาญจนา ทรงยศ รอง ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมปรึกษาหารือกับ คุณศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล นายกสมาคม โรงแรมไทยภาคใต้ เรื่องสถานประกอบการสมทบ ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ณ โรงแรมดีวาน่าพลาซ่าภูเก็ตป่าตอง