พิธีสักการะบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2565

พิธีสักการะบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณศาลพระภูมิ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี