การคัดเลือกและสรรหากรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23(4) แทนกรรมการที่ว่าง ของสถาบันการ

การคัดเลือกและสรรหากรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23(4) แทนกรรมการที่ว่าง ของสถาบันการ อาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้วยระบบออนไลน์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 2