ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25 มิถุนายน 2565

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเอทู รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต