ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคระนอง