การฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2562 – 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2565

การฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2562 - 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต