การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2566 ณ ณ ห้องประชุมกฤษณา วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต