สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายอดิศักดิ์ ชัชเวช

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการสถาบันการอาขีวศึกษาภาคใต้ 2 เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต