โครงการพัฒนาสมรรถนะโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน หลักสูตรการบริการยานยนต์ไฟฟ้า

โครงการพัฒนาสมรรถนะโดยใช้พื้นที่เป็นฐานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 หลักสูตรการบริการยานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต