ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานแบบที่ 2

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานแบบที่ 2