สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร รวม 23 สถาบัน ร่วมลงนามบันทึก

สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร รวม 23 สถาบัน ร่วมลงนามบันทึก

กรมวิชาการเกษตร (สวพ.1) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565