สถานศึกษาในสังกัด

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

ที่ตั้งสถานศึกษา : 155 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ระนอง 85000

โทรศัพท์ : 077-811393

อีเมล์ : rtc_ranong@hotmail.com

เว็บไซต์ : http://www.rntc.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ที่ตั้งสถานศึกษา : 326 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000

โทรศัพท์ : 076-412077

อีเมล์ : plan.ktcm@gmail.com

เว็บไซต์ : https://www.pntc.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ที่ตั้งสถานศึกษา : 178/1 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076-211343

อีเมล์ :

เว็บไซต์ : https://www.ptc.ac.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ที่ตั้งสถานศึกษา : 512 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076-214818

อีเมล์ : saraban@phuketvc.ac.th

เว็บไซต์ : https://www.phuketvc.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ที่ตั้งสถานศึกษา : 94 ม.7 ถ.ท่าเรือ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 075-611796

อีเมล์ : info@kbtc.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.kbtc.ac.th/

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ที่ตั้งสถานศึกษา : 96 หมู่ที่ 4 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทรศัพท์ : 075-501070

อีเมล์ : info@technictrang.ac.th

เว็บไซต์ : http://technictrang.ac.th

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ที่ตั้งสถานศึกษา : 70 หมู่ 4 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทรศัพท์ : 075-501068

อีเมล์ : saraban@tic.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.tic.ac.th/