• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

>>> Download <<< กำหนดการ การแสดงความจำนง และการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2