• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางในการติดต่อราชการกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

>>>Download<<< ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

>>>Download PDF<<< ประกาศ การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
>>>Download Word<<< 1.แบบใบสมัครด้วยตนเอง
>>>Download Word<<< 2.ข้อมูลเบื้องต้น การสมัครด้วยตนเอง
>>>Download Word<<< 3.แบบรับรอง
>>>Download Word<<< 4.แบบใบเสนอชื่อ
>>>Download Word<<< 5.ข้อมูลเบื้องต้น การเสนอชื่อ

 

>>>Download PDF<<< ผลการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2