• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่2/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่8/2559 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2559 ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 

ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

 

อนุกรรมการ กรอ.โรงแรม สถาบันการอาชีวศึกาาภาคใต้ 2 และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ สาขาวิชาการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่