• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องประกาศผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ (Pre-test) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

>>> Download <<< กำหนดการ การแสดงความจำนง และการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

>>> Download <<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2559

>>> Download <<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560