• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง เปลี่ยนแปลงสอบสัมภาษณ์และประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรและการจ้างพนักงานราชการทั่วไป

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2560

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ครั้งที่ 2

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องกำหนดศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)