• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

>>>Download PDF<<< ประกาศ การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

>>>Download Word<<< แบบฟอร์ม สม.1

>>>Download Word<<< แบบรับรอง สม.1

>>>Download Word<<< แบบฟอร์ม สช.01

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

>>>Download PDF<<< ประกาศ การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

>>>Download Word<<< แบบฟอร์ม สม.1

>>>Download Word<<< แบบรับรอง สม.1

>>>Download Word<<< แบบฟอร์ม สช.01