• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์สูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>Download PDF<<< ร่าง ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์สูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ 4 ชั้น

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>Download<<< เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)