• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และชุดปฏิบัติการห้องประชุมสัมมนาขนาดกลางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และชุดปฏิบัติการห้องประชุมสัมมนาขนาดกลางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และชุดปฏิบัติการห้องประชุมสัมมนาขนาดกลางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์สูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)